ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Organic Farming Maejo University : OM

ค้นหา  | หน้าแรก   
 
   
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาเกษตรกรอินทรีย์
» ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์
» ข่าว/บทความเกษตรอินทรีย์
» งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์
» เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง
» vdo เกษตรอินทรีย์
» facebook สถาบัน IQS แม่โจ้
» คณะทำงาน
» สำหรับผู้ดูแลระบบ

 
   
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 875640 โทรสาร (053) 875640